Biblioteka

Kategoria: Biblioteka
Opublikowano: środa, 19, czerwiec 2013 17:59
Super User
Odsłony: 1390

Zapraszamy do polubienia naszego fanpage'a

 

Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkoły, ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Służy realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły, doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela. Biblioteka to centrum życia kulturalnego szkoły. Tu odbywają się konkursy, wystawy, imprezy czytelnicze, spotkania autorskie, prelekcje, warsztaty i konferencje naukowe. Dzięki zgromadzonym książkom, czasopismom, zbiorom audiowizualnym, stosując właściwe sobie formy, metody
i środki pracy biblioteka szkolna realizuje zadania szkoły.

Biblioteka szkolna czynna jest
od poniedziałku do piątku w godzinach:
 8.00 - 15.00

Biblioteka szkolna serdecznie zaprasza wszystkich

czytelników  do korzystania z jej zbiorów.

 Zbiory biblioteczne to:

-       materiały informacyjne,

-       podręczniki,

-       lektury podstawowe i uzupełniające,

-       literatura beletrystyczna,

-       literatura popularnonaukowa,

-       wydawnictwa albumowe,

-       wydawnictwa z psychologii, pedagogiki i dydaktyki,

-       materiały audiowizualne,

-       czasopisma dla dzieci i młodzieży.

1.  wystawek tematycznych (rocznicowych),

2.  konkursów czytelniczych,

3. głośnego czytania dla klas I- III,

4. koła bibliotecznego,

5. imprez czytelniczych,

6. ekspozycji graficznej przedstawiającej ranking czytelniczy poszczególnych klas,

7. gabloty na zewnątrz biblioteki promującej książki i ich autorów pt. „Książka miesiąca"

8. spotkań autorskich,

9. wycieczek do MBP na zajęcia biblioteczne,

10. współpracy z wychowawcami klas:

       - omawianie stanu czytelnictwa (raz w miesiącu),

       - powołanie łączników bibliotecznych czuwających nad czytelnictwem  swojej klasy, (informowanie wychowawcy o liczbie przeczytanych przez uczniów książek i o terminowości ich zwrotu).

 

Prawa i obowiązki czytelników określone są w regulaminie biblioteki

1.   Z księgozbioru biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele  i rodzice uczniów.

Rodzice uczniów mogą korzystać ze zbiorów na miejscu w czytelni, a wypożyczać książki jedynie na kartę czytelniczą swojego dziecka.

2.    Z księgozbioru można korzystać w godzinach otwarcia biblioteki  wg harmonogramu.

3.   Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki na okres dwóch tygodni.

4.   Podręczniki szkolne wypożycza się  na dany rok szkolny.

5.   Nie wolno odpożyczać książek innym czytelnikom.

6.    Po upływie terminu zwrotu czytelnik jest zobowiązany oddać książkę lub ją prolongować o ile nie jest zarezerwowana.

7.   Wszystkie zbiory biblioteczne należy szanować, a zauważone uszkodzenia zgłaszać bibliotekarzowi.

8.  W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki czytelnik jest zobowiązany odkupić inną, uzgodnioną z bibliotekarzem.  

9. Za zgubiony lub zniszczony podręcznik odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice uczniów.

10. Wypożyczone książki i inne rodzaje zbiorów bibliotecznych muszą zostać zwrócone do biblioteki na dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego.

11. W przypadku zmiany szkoły czytelnik zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką.

12. W bibliotece obowiązuje cisza oraz zakaz jedzenia i picia.

13. Do biblioteki nie można wnosić teczek, plecaków i wierzchnich ubrań. 

Opracowanie
nauczyciel - bibliotekarz Dorota Zawadzka