Szkoła Podstawowa nr 3 

 im. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich w Augustowie

   

Klasy integracyjne

  CZYM JEST KLASA INTEGRACYJNA?

Klasa integracyjna to możliwość wspólnego kształcenia dzieci niepełnosprawnych z dziećmi zdrowymi. Podstawowym założeniem tej klasy jest stworzenie każdemu dziecku optymalnych warunków rozwoju zarówno w sferze procesów poznawczych i intelektualnych, jak również w sferze emocjonalno-społecznej.

Dzieci niepełnosprawne kwalifikowane są do oddziału integracyjnego na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej. Do osób tych zaliczamy przede wszystkim dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedowidzące lub niedosłyszące, dzieci z autyzmem lub zespołem Aspergera, dzieci z ADHD oraz niesprawne ruchowo. Z kolei dzieci zdrowe dobierane są na podstawie zgody prawnych opiekunów dziecka.

Klasa integracyjna liczy od 15 do 20 uczniów, w tym 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych. W klasie tej pracuje dwóch nauczycieli: nauczyciel wiodący-nauczyciel przedmiotu oraz nauczyciel wspierający. Program nauczania w klasie integracyjnej jest taki sam, jak w każdej innej, równoległej klasie. Jednakże realizowane przez nauczyciela wiodącego treści są dostosowywane przez nauczyciela wspierającego do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci niepełnosprawnych. A więc w nauczaniu integracyjnym wszyscy uczniowie pracują na lekcji, opierając się na tym samym temacie, ale w stopniu zależnym od własnych możliwości intelektualnych. Ponadto, mimo że dzieci niepełnosprawne są pod opieką nauczyciela wspierającego, nie znaczy to, że nie są pytane i wywoływane do tablicy przez nauczyciela wiodącego. Dzieci zdrowe z kolei zawsze mogą liczyć na pomoc drugiej pani.

Dodatkowo dla każdego dziecka posiadającego orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej opracowywany jest w szkole Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET), w którym zawarte są cele, metody i formy wykorzystywane do pracy z dzieckiem niepełnosprawnym. Program ten konstruowany jest przez zespół, w skład którego wchodzą nauczyciele, specjaliści pracujący z dzieckiem. Każdy IPET jest na bieżąco modyfikowany oraz po zakończonym semestrze poddawany ewaluacji, czyli wielospecjalistycznej ocenie poziomu rozwoju ucznia.

W naszej szkole proces nauczania i wychowania uczniów niepełnosprawnych oraz zdrowych wspierają takie formy pracy jak: zajęcia rewalidacyjne, zajęcia metodą Biofeedback i Tomatis, zajęcia z logopedą, zajęcia socjoterapeutyczne, zajęcia integracji sensorycznej, trening umiejętności społecznych oraz terapia pedagogiczna.

Motto przyświecające nauczycielom i specjalistom najlepiej opisuje specyfikę klasy integracyjnej.

„Nigdy nie porównuj dziecka z innym dzieckiem

tylko z nim samym z dnia poprzedniego.”

Magdalena Stankiewicz

Dlaczego warto wybrać klasę integracyjną?

pobierz

JAK ZROZUMIEĆ OPINIĘ  LUB ORZECZENIE PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ?
– słowniczek najczęściej pojawiających się pojęć i  terminów
pobierz

 

XVI Suwalska Spartakiada Integracyjna Szkół Podstawowych

26 listopada w Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach odbyła się XVI Suwalska Spartakiada Integracyjna Szkół Podstawowych. Wśród innych szkół  w Spartakiadzie uczestniczyła również i nasza szkoła. Reprezentowała ją dwunastoosobowa drużyna złożona z przedstawicieli klas integracyjnych I - VI pod opieką pań: Elżbiety Kierklo i Jolanty Pietraszkiewicz.

Gospodarze rozpoczęli od uroczystego odśpiewania Hymnu Szkoły, po czym nastąpiło oficjalne otwarcie Spartakiady i przemarsz wszystkich uczestników drużyn biorących w niej udział. Zawody uatrakcyjniane były występami zespołu gospodarzy Spartakiady oraz zespołu tanecznego „Szase”.

Za trud włożony w osiągnięcie jak najlepszych wyników uczestnicy otrzymali medale, dyplomy oraz upominki od sponsorów. Każda drużyna otrzymała również puchar za udział w XVI Suwalskiej Spartakiadzie Integracyjnej Szkół Podstawowych. W ramach Spartakiady odbył się również Konkurs plastyczny pod hasłem „Tacy Sami” pt. „Moja Mała Ojczyzna”,którego celem było propagowanie wśród uczniów różnych form wypowiedzi plastycznej.

Wszystkie dzieci uczestniczące w Spartakiadzie byli zwycięzcami,albowiem pomimo rywalizacji, potrafiły przy tym się super bawić i współpracować.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy.

Elżbieta Kierklo
Jolanta Pietraszkiewicz

Z wizytą w naszej szkole

Klasę I ei odwiedzili niespotykani goście – byli to uczniowie klasy II-III Szkoły Podstawowej nr 7 im. Jana Pawła II w Augustowie. Nasi nowi koledzy i koleżanki mogli poczuć klimat naszej szkoły, albowiem w tak dużej szkole byli po raz pierwszy. Wizyta była świetną okazją do zawarcia przez nas nowych znajomości, a kto wie, może i  przyjaźni. Spotkanie przebiegło w radosnej atmosferze i dostarczyło wszystkim wielu niezapomnianych wrażeń. Wspólną zabawę rozpoczęliśmy od przekazania wzajemnej iskierki. Następnie rozpoczął się czas zabaw, dzięki którym każdy z nas zdobył nowe doświadczenie. Wszyscy aktywnie uczestniczyli w przygotowanych przez panią Elę zabawach, podczas których dzielnie pomagały pani Bożenka, Iwonka i Ewa.

Myślę, iż odwiedziny naszych zaproszonych gości roz­po­częły cykl zajęć, które będą słu­żyły wspólnej inte­gra­cji. Serdecznie dziękujemy za miłą wizytę oraz możliwość wspólnej zabawy.

Ela Kierklo

Wesoły w-f w klasie I ei

Ostatnie zajęcia w-f w klasie I ei przebiegły niezwykle ciekawie, albowiem wykorzystałyśmy chustę animacyjną KLANZY. Chusta ta (inaczej nazywana chustą animacyjną bądź spadochronem animacyjnym) wzbudziła ogromne zainteresowanie i ciekawość wśród dzieci. Zapewniła ona naszym dzieciakom doznania wielozmysłowe: wzrokowe, słuchowe, dotykowe, połączone z doznaniami ruchowymi.

Duża, kolorowa chusta, składa się z kolorowych trójkątów w żywych barwach, m.in.: czerwonym, pomarańczowym, żółtym, zielonym, niebieskim, fioletowym, stała się wspaniałym środkiem do rozbudzenia dziecięcej oraz naszej wyobraźni. Mogliśmy nią podrzucać, chować się pod nią, turlać, czy falować. Dzięki odpowiedniemu doborowi ćwiczeń doskonaliliśmy swoją zręczność, refleks, spostrzegawczość, czy sprawność motoryczną. Ponadto utrwalaliśmy nazwy kolorów.

Krótko podsumowując była to ogromna porcja ruchu i dobrej zabawy.

Na dowód tego przedstawiamy z radością nasze zdjęcia…..

Ela Kierklo
Bożena Tomkiewicz

 Gość w klasie I Ei

Niedawno do klasy I ei zawitał niesamowity gość. Miał on na imię Zippi. Patyczak Zippi, bo o nim właśnie mowa, bardzo chętnie pomagał nam rozwiązać problem Tiga, jego siostry Lili i przyjaciółki Sandy. Dzieci z ogromnym zainteresowaniem słuchały opowiadania razem ze swoim przyjacielem Zippim. Bohaterowie przeżywali różne emocje, które wspólnie rozpoznawaliśmy i nazywaliśmy. Był to smutek, szczęście, złość. Każdy z nas starał się słuchać siebie wzajemnie. Dyskutowaliśmy, czy bohaterowie postąpili słusznie, czy to, co ich spotkało, było dobre, czy złe. Wspólnie zastanawialiśmy się nad rozwiązaniem problemu, szukając możliwości radzenia sobie z emocjami w sytuacjach trudnych. Staraliśmy się wyrazić to, jak czuliśmy się w różnych sytuacjach. Następnie poszukiwaliśmy sposobów, co można zrobić, aby poczuć się lepiej. Pamiętaliśmy również o zasadzie, że jeśli ktoś nie chciał mówić, miał prawo do milczenia.

Na koniec zajęć dzieci przy pomocy uśmiechniętych lub smutnych buziek oceniały, czy podobały im się zajęcia. Ponadto każde dziecko otrzymało „Mój zeszyt ćwiczeń”, przeznaczony do wykonywania ćwiczeń i rysunków w trakcie realizacji całego programu „Przyjaciele Zippiego”.

Myślę, iż Zippi i jego przyjaciele zagoszczą w naszej klasie na dłużej, bo wszyscy się z nimi zaprzyjaźniliśmy.

Ela Kierklo

   

 


   

 

      
wrzesień 2020
pwścpsn
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
   

Warto zajrzeć  

 

 

 

 

   

Gościmy  

Odwiedza nas 296 gości oraz 0 użytkowników.

   
© ZSS Augustów