Szkoła Podstawowa nr 3 

 im. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich w Augustowie

   

Projekt "Aktywna tablica"

   W  roku szkolnym 2022/23 Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 w Augustowie  realizuje projekt „Aktywna tablica”. Jest to rządowy program, którego celem jest rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i  nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnej.
   W ramach projektu zakupiono monitor interaktywny, 3 tablety, laptop oraz 7 programów multimedialnych, które będą wykorzystane do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Wydano 43750 zł.
   Od stycznia 2023r. pięć nauczycielek naszej szkoły weźmie udział w szkoleniu na temat użytkowania tablic i monitorów interaktywnych. Szkolenie jest zorganizowane w międzyszkolnej sieci współpracy.

   
© ZSS Augustów