Szkoła Podstawowa nr 3 

 im. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich w Augustowie

   

Porady pedagogów wspierających w czasie pandemii

Drodzy Rodzice, staramy się w obecnych trudnych dla wszystkich czasach wypracować różne formy komunikacji z Waszymi dziećmi. Nie jest to łatwe z różnych względów. Jesteśmy z Wami w kontakcie i wiemy, że jest to dla Was trudny czas, bo musicie równolegle z pracą zawodową przejąć część obowiązków związanych z nauczaniem swoich pociech. Wśród naszych dzieci są uczniowie z różnymi deficytami. Z myślą o Rodzicach tych dzieci przygotowaliśmy wskazówki do pracy w domu. Zachęcamy do zapoznania się.

Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi nie da się uczyć i rehabilitować w oderwaniu od jego relacji z rodzicami. Relacje te są najważniejszym czynnikiem zewnętrznym wpływającym na wyniki jego pracy. Rodzice, najlepiej ze wszystkich zainteresowanych, znają dziecko.
Wiedzą o tym, co wywołuje u dziecka radość, co smutek, jak reaguje w sytuacjach trudnych, w jaki sposób zachęcić je do pokonywania trudności, jakie są ulubione aktywności, jak się zachowuje, kiedy jest zmęczone i wiele innych istotnych informacji.

Dzielcie się Państwo z nami spostrzeżeniami, problemami i sukcesami. Służymy pomocą.
Zespół Pedagogów Wspierających

 

 

Ogólne zasady, które ułatwią odrabianie lekcji z dzieckiem:

Zacznij od odpowiedniej organizacji miejsca pracy poprzez:

 • zminimalizowanie lub całkowite wyeliminowanie elementów rozpraszających (ucznia mogą rozpraszać kolorowe dekoracje na ścianach, zbyt jasne światło, hałas dobiegający zza okna lub zza drzwi, zachowanie ucznia siedzącego przed nim, brzęczenie świetlówki itp.),
 • odpowiednią aranżację przestrzeni - udostępnianie osobnego miejsca do indywidualnej pracy przy zadaniach wymagających koncentracji.

Następnie:

 • ustal z dzieckiem dokładną godzinę rozpoczęcia odrabiania lekcji. Przypominaj, że już za 10 minut… za 5 minut zaczynacie. Niech komenda o rozpoczęciu nie będzie dla dziecka zaskoczeniem. Dobrze, aby do tego czasu dziecko się wybiegało i zrelaksowało. Kontroluj pracę w czasie nauki zdalnej, mobilizuj, skłaniaj do rozpoczynania i kończenia rozpoczętej aktywności,
 • ustal z dzieckiem plan odrabiania lekcji – które przedmioty i zadania wykonujecie w jakiej kolejności. Daj dziecku pewną dowolność, ale nie zostawiaj najtrudniejszych zadań na koniec, kiedy dziecko będzie już zmęczone. Zapewnij pomoc w każdej sytuacji oraz kształtuj właściwą postawę dziecka wobec sytuacji trudnych, szybko reaguj na problemy,
 • odrabianie lekcji z dzieckiem wymaga robienia regularnych przerw, co ok. 20 minut. Z drugiej strony, jeżeli dziecko zaangażuje się w pracę i  będzie ona szła dobrze, nie przerywajmy jej, a kiedy brak skupienia będzie ewidentny – róbmy przerwy nawet co 10 minut. Przerwy powinny być krótkie, maksymalnie 3-5 minutowe: na toaletę, popicie wody, krótkie przewietrzenie pomieszczenia, kilka przysiadów bądź przebiegnięcie wokół stołu (ruch w czasie przerwy jest bardzo ważny!). Uwaga: w czasie przerwy dziecko nie może zaczynać żadnej zabawy czy oglądać bajki.

Trzymaj się również takich zasad:

I ZASADA - nie mówcie dziecku tego, czego sami nie znosicie wysłuchiwać. Przypomnijcie sobie, jak denerwowały Was zdania wygłaszane przez rodziców:
Ja w twoim wieku...
Twój starszy brat wiedziałby...
Jesteś niedbały...

II ZASADA - chwila spędzona z kimś, kto cię rozumie, nawet wtedy, kiedy nic ci się nie udaje, pozwala odzyskać wiarę w siebie.Dziecko czasami ma potrzebę podzielenia się z rodzicami swoimi porażkami i sukcesami. Znajdźcie chwilę czasu, aby mogło swobodnie powiedzieć Wam o tym, co działo się w ciągu dnia. Niekoniecznie musicie zgadzać się z uwagami dziecka, ale możecie zrozumieć jego uczucia i potrzeby.

III ZASADA - dostrzegaj sukcesy, a nie porażki. Jeśli trzeba, zmień porażkę w zwycięstwo.
Pochwalcie wysiłek włożony w pracę. Wszyscy bez wyjątku lubimy być chwaleni, natomiast dziecku z trudnościami szkolnymi jest bardzo trudno usłyszeć słowa uznania. Jeśli dziecko mówi zmartwione o nieudanej kartkówce – doceńcie, że np. wiedziało, jak zabrać się do zadania.

Zawsze kontaktuj się z wychowawcą i nauczycielami w razie jakichkolwiek problemów edukacyjnych lub wychowawczych.

Nadpobudliwość psychoruchowa

Drogi Rodzicu:

 • ustal plan dnia, wyznacz godziny na odrobienie pracy domowej (wykorzystaj zegar, timer w zasięgu wzroku).
 • Twoje dziecko potrzebuje ruchu, stwórz takie sytuacje, żeby ruch nie przeszkadzał w czasie odrabiania pracy domowej, w czytaniu.
 • przypominaj w odpowiednim momencie o przestrzeganiu zasad i ich egzekwowaniu (dotknij ramienia, wypowiedz zasadę, np. „Do lekcji siadasz o 15.00”. Pozostań przy dziecku tak długo, aż zastosuje się do zasady. Bądź konsekwentny. Nie wchodź w dyskusje.
 • pomóż w skupieniu uwagi – ogranicz ilość bodźców, które docierają do dziecka (puste biurko, cisza w pokoju), dziel zadania złożone na kilka części, wydawaj pojedyncze polecenia , tak by dziecku udało się przez ten czas skoncentrować uwagę.
 • chwal dziecko, nagradzaj (natychmiast!!!), gdy przestrzega zasad. Dostrzegaj najdrobniejsze sukcesy.

Niedosłuch
Drogi Rodzicu,

 • zapewnij dziecku stałe miejsce, z dala od źródła hałasu (hałas sprzyja dekoncentracji).
 • zadbaj o to, by dziecko nosiło aparat, by go nie wyłączało, nadmiernie ściszało.
 • postaraj się  ułatwić dziecku opanowanie nowych treści poprzez ogólne zapoznanie z tematyką, wyjaśnienie nowego słownictwa.
 • zadbaj, by dziecko skupiało się na jednej czynności.
 • jeśli trzeba, powtórz pytanie, używając słów bliższych dziecku.
 • kiedy dziecko zapoznaje się z nowym tekstem, możesz mu ułatwić jego zrozumienie, podając zestaw pytań, na które powinno odpowiedzieć po przeczytaniu (ułatwi to skupienie uwagi na rzeczach istotnych i uporządkuje treści).
 • przy przepisywaniu zachęcaj dziecko do dokładnego czytania, omawiając pojawiające się błędy.
 • chwal za najdrobniejsze sukcesy, prawidłowo wykonane zadanie, bezbłędnie przepisany tekst!!

Niepełnosprawność  intelektualna  w stopniu lekkim

Drogi Rodzicu zwrócić szczególną uwagę na:

 • uczenie się w indywidualnym tempie, wyznaczanie i osiąganie indywidualnych celów zgodnych z możliwościami ucznia.
 • ograniczenie instrukcji słownych na rzecz wprowadzania słowno-pokazowych.
 • stały nadzór, gdyż uczniowie ci szybciej się nużą, z chwilą występowania trudności łatwo rezygnują i mają tendencję do pozostawiania niedokończonej pracy.
 • przywiązywanie wagi do specjalnych bodźców pozytywnych w formie pochwały, zachęty, nagrody.
 • okazywanie aprobaty, pochwały dla podejmowanego wysiłku i akceptacji, pozwalające na budowanie pozytywnego obrazu siebie,
 • wdrażanie uczniów do samodzielności.

Autyzm / zespół Aspergra

 

 • wybierz odpowiednie stałe miejsce do pracy- takie, które skojarzy się dziecku raczej ze szkołą niż z domem, przeznaczone wyłącznie do pracy.
 • ustal plan pracy, najlepiej stałe godziny rozpoczynania i kończenia danej sesji (pracy nad zagadnieniami z konkretnego przedmiotu).
 • ustal system nagród związany z ilością wykonanej pracy w danym czasie, a nie z tym, jak szybko dziecko wykonuje jakiś jej fragment; pomóż mu, ustalając wagę pracy – niech najważniejsze zagadnienia wykona jako pierwsze.
 • spróbuj przykuć uwagę dziecka, zanim zaczniesz mówić.
 • dostosuj złożoność swojego języka do poziomu dziecka.
 • mówiąc, pokazuj, co masz na myśli; wykorzystaj język gestów i demonstracje.
 • unikaj metafor i przenośni.
 • unikaj nadmiernego mówienia, mów o rzeczach ważnych i istotnych dla dziecka.
 • jeśli notatek jest dużo, odciąż dziecko – np. wykorzystaj wydruk; często skupienie na pisaniu dekoncentruje dziecko i przesuwa uwagę z zadania na pisanie.

Afazja

 • zachęcaj dziecko do samodzielnych wypowiedzi, pilnuj jednak, aby odnosiły się podczas pracy do danego zagadnienia.
 • nie poprawiaj od razu każdego błędnego zdania; nawet niegramatyczne zdania, ale samodzielnie wypowiedziane czy napisane, są sukcesem dziecka- nad korektą pracuj po skończonym zadaniu, skup się na pojedynczych błędach.
 • kontroluj, czy dziecko rozumie polecenie, a dłuższe dziel na ciąg krótkich, jednoelementowych; zadawaj pytania do poleceń, czytanych tekstów, aby sprawdzić, czy są jasne dla dziecka.
 • wzbogacaj mowę dziecka- rozbudowuj słownik o wyrazy bliskoznaczne; pomóż w wyszukiwaniu synonimów, buduj z nich mapy myśli, pomóż w układaniu plany wypowiedzi- zwłaszcza gdy dziecko będzie musiało skorzystać ze słownictwa i napisać np. pracę.

Wspierajcie dzieci, ale nie wyręczajcie ich!

   
© ZSS Augustów