Szkoła Podstawowa nr 3 

 im. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich w Augustowie

   

Język polski

 

Egzamin z języka polskiego pozwoli Wam wykazać się wiedzą na temat lektur szkolnych i wymaganych tekstów poznanych od klasy 4 do 8. Zadania egzaminacyjne będą tak skonstruowane, byście mogli udowodnić, że umiecie wnioskować, argumentować i formułować opinię na zadany temat, ale także – iż posiadacie wiele innych umiejętności: potraficie interpretować sens utworów  - to tzw. kompetencje literackie, umiecie interpretować treść obrazów i plakatów  - to tzw. kompetencje kulturowe oraz wiecie, jak korzystać z różnych form wypowiedzi i środków językowych.

Pierwsza z dwu części arkusza egzaminacyjnego będzie zawierać zadania do tekstów: literackiego – tj. poezji, epiki lub dramatu oraz tekstu nieliterackiego – tj. naukowego, popularnonaukowego albo publicystycznego. Mogą też pojawić się zadania zawierające fragmenty innych tekstów niż podane, przysłowia, frazeologizmy, powiedzenia, teksty ikoniczne.

Druga część arkusza będzie zawierać propozycje dwóch tematów wypracowań. Wybierzecie jeden temat, który opracujecie w formie wypracowania nie krótszego niż 200 wyrazów. Wymagane jest, aby temat wypracowania miał charakter twórczy – np. opowiadanie lub charakter argumentacyjny - np. rozprawka, przemówienie. Temat pracy będzie wymagał nawiązania do obowiązkowej lektury szkolnej oraz do utworu lub kilku utworów dowolnie wybranych przez Was. Pamiętajcie, że nie znając całego tekstu lektury, trudno będzie wykonać wszystkie zadania.

Jednak nie taki diabeł straszny, jak go malują! Zobaczcie sami. Zamieściliśmy przykładowe arkusze, które pomogą Wam sprawdzić własną wiedzę i umiejętności, dopracować braki, wzbogacić wiadomości. Wystarczy systematyczność, trochę skupienia i ogromna porcja własnych chęci. Spróbujcie. Uda się Wam!

Trzymamy kciuki!

Zespół humanistyczny

Arkusz przykładowy
http://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Arkusze_pokaz/Pokaz_arkusz_EO_1_polski.pdf

Zasady oceniania
http://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Arkusze_pokaz/Pokaz_zasady_oceniania_EO_1_polski.pdf

Przykładowy arkusz próbny
http://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Arkusze_probne/2020/OPOP-100.pdf

 

 

 

 

 

   
© ZSS Augustów