Szkoła Podstawowa nr 3 

 im. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich w Augustowie

   

Historia

Krótka historia szkoły

 W 1922r. istniały w Augustowie trzy szkoły: męska, żeńska i koedukacyjna. Prawdopodobnie kontynuujemy tradycje którejś z tych szkół.  W „Monografii Augustowa” zostało zapisane, że już w 1929r. p. Bronisław Chudzik objął stanowisko kierownika szkoły nr 3.

W regionalnym czasopiśmie ziemi augustowskiej pt. „Nasz Głos” z 1937r. i w „Monografii Augustowa” znajdujemy informacje, że 11 listopada 1937r. odbyło się uroczyste przekazanie budynku nowej Szkoły Powszechnej nr 3 kierownikowi p. Bronisławowi Chudzikowi. Szkoła mieściła się przy ulicy Rajgrodzkiej.

W latach 1939 – 46 szkołę zamknięto.

Po II wojnie światowej, dokładnie 03.09.1946 r., reaktywowano Publiczną Szkołę Podstawową nr 3 w Augustowie. Z powodu trudności lokalowych dwie szkoły „jedynka” i „trójka” korzystały z budynku przy ulicy Młyńskiej 23.

Na początku lat pięćdziesiątych szkoła nr 3 istniała wspólnie ze szkoła nr 1 i Liceum Ogólnokształcącym. Dopiero w kronikach i protokołach z 1957 roku można znaleźć informacje, że od 01.09.1957r. SP 3 rozpoczęła pracę  jako samodzielna placówka. Od roku szkolnego 1957/58 nasza szkoła istnieje i funkcjonuje do dzisiaj.

Do 1 lutego 1958 roku  szkoła nie posiadała własnego locum – dzieci uczyły się w salach szkół nr 1, 2 i szkoły ćwiczeń.

1 lutego 1958r.  przeniesiono ‘trójkę”  do własnego budynku przy ul. Związków Zawodowych (dawna łaźnia miejska), jednak administracyjnie nadal podlegaliśmy szkole ćwiczeń.

Dwa lata później znów zmieniła się lokalizacja szkoły, uczniowie chodzili do budynku zajmowanego przez SP 1 przy ul. Zw. Zawodowych (dzisiejsza Młyńska). Od tej pory mieściły się tam dwie szkoły – SP 1 i SP 3.

Rok szkolny 1975/76 był to bardzo istotny w życiu SP3. 1 września 1975r. nasza szkoła przyjęła profil sportowy ze specjalnością łyżwiarstwo szybkie. Był to również rok kolejnych przenosin - tym razem do budynku po dawnym Liceum Pedagogicznym (obecnie Aleja Kardynała Wyszyńskiego 1).

1 września 1988r.  szkoła nr 3 została przeniesiona do budynku przy ul. Mickiewicza 1. Na potrzeby „trójki” oddano nowy budynek szkolny. SP 3 otrzymała obiekt wyposażony w nowy sprzęt, liczne klasopracownie, sale gimnastyczne.

W roku szkolnym 1992/93 nadano szkole imię. 01.10.1992 r. wicekurator Kuratorium Oświaty w Suwałkach, mgr S. Musiałek wręczył dyrektorowi szkoły akt nadania imienia szkole. Przyjęliśmy nazwę:

Szkoła Podstawowa nr 3
 im. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich w Augustowie.

01.10.1992r. Rada Rodziców przekazała szkole sztandar, który został wykonany według projektu p. Teresy Gocłowskiej – nauczycielki plastyki.

Na sztandarze jest znak pułkowy oraz napis: „Szkoła Podstawowa Nr 3 im. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich w Augustowie”. Widnieje  on na tle barw pułku: amarantowej i białej.

13 kwietnia 2000r. odbyło się uroczyste odsłonięcie tarczy szkolnej i herbu Augustowa na ścianie w holu naszej szkoły.  Wzbogaciliśmy się o kolejny symbol – tarczę szkolną.

Przez wiele lat istnienia szkoły zmieniali się dyrektorzy.

Kolejno funkcję tę pełnili:

r. szk. 1929/30– 1937/38 – p. Bronisław Chudzik;

r. szk.1946/47 – 1949/50 – p. Michał Chiluta;

r. szk. 1950/51 – 1956/57 – p. Stefan Roman;

r. szk. 1957/58 – 1965/66 – p. Władysława Macewicz;

r. szk. 1966/67 – 1972/73 – p. Irena Kulfan;

r. szk. 1973/74 – 1982/83 – p. Antoni Chomiczewski;

r. szk. 1983/84 – 1988/89 – p. Zofia Chełmińska;

r. szk. 1989/90 – 1990/91 – p. Zbigniew Kurczyński;

r. szk. 1991/92 – 2010/11 – p. Dariusz Szkiłądź;

r. szk. 2011/12 – 2014/2015 p. Tadeusz Janusz Wierzbicki;

r. szk. 2015/16 – 2019/2020 p. Wiesława Chrulska;

od r. szk. 2020/21 p. Andrzej Kaszkiel.

 

W 2001r. do Szkoły Podstawowej nr 3 dołączyło Gimnazjum nr 3, w rezultacie czego powstał Zespół Szkół Samorządowych. Rok później, a dokładnie 29 września 2002r., Zespołowi Szkół Samorządowych nadano imię 1 Pułku Ułanów Krechowieckich. W budynku funkcjonowała jednocześnie sześcioletnia szkoła podstawowa i gimnazjum.

Reforma oświaty z 2017 roku przyniosła wiele istotnych zmian. Zaczęto “wygaszać” gimnazjum, a jednocześnie sześcioletnią szkołę podstawową rozszerzono o dwa roczniki – klasę siódmą i ósmą. Rok szkolny 2018/19 był ostatnim rokiem funkcjonowania Zespołu Szkół Samorządowych, który przemianowano z powrotem na Szkołę Podstawową nr 3, pozostawiając dotychczasowe imię.

Rok 2020 przyniósł kolejne zmiany. Od 1 września 2020 r. stanowimy Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 w Augustowie, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa nr 3 im. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich i Przedszkole nr 6 „Słoneczna Szósteczka”.

Pierwszy października to data, która została przyjęta jako Święto Szkoły. Tego dnia uroczyste obchody rozpoczynamy mszą świętą w intencji pracowników placówki i uczniów. Po mszy ma miejsce apel poległych ku pamięci Krechowiaków i ich rodzin. 

1 października spędzamy na terenie szkoły. W części oficjalnej dyrektor szkoły wręcza wytypowanej klasie Puchar Przechodni 1 Pułku Ułanów Krechowieckich otrzymany z Londynu, Puchar Przechodni Dyrektora Szkoły, Dyplom Uznania; odbywa się też w tym dniu ślubowanie uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej i (w latach jego istnienia) gimnazjum.

Święto Szkoły kończy blok imprez kulturalno – rozrywkowych.

Pomimo podeszłego wieku nasza szkoła doskonale się trzyma. To zasługa wielu ludzi, którzy przez te wszystkie lata pracowali i pracują w murach tej szkoły. Rozwijamy się i doskonalimy, osiągamy sukcesy w dziedzinie nauki i sportu. Uzyskaliśmy też tytuł „Szkoła z klasą”. Wszak Szkoła Podstawowa nr 3 w Augustowie zawsze łączyła tradycję ze współczesnością, a nasza młodzież dumnie budować będzie przyszłość.

 

   

 


   
      
lipiec 2024
pwścpsn
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
   

Warto zajrzeć  

 

  

 

   

Gościmy  

Odwiedza nas 1208 gości oraz 0 użytkowników.

   
© ZSS Augustów