Szkoła Podstawowa nr 3 

 im. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich w Augustowie

   

Innowacje pedagogiczne

Innowacje trwające

 

„Nicht nur Englisch, sondern auch Deutsch”

pobierz

 Urszula Kuczyńska

 

Innowacja pedagogiczna, pt.: „Developing listening skill
through watching nursery rhymes and films.”

Słuchanie jest kluczową umiejętnością językową w rozwoju języka ojczystego jak też obcego. Nawet 80% uczenia się we wczesnych latach nauki ma charakter werbalny i dlatego tak ważne jest prawidłowe wykształcenie w dzieciach tej umiejętności. Nakłonienie dziecka do słuchania a nie tylko „słyszenia” bardzo często okazuje się nie lada wyczynem. Jest to o wiele trudniejsze, gdy uczy się młodych uczniów w środowisku nieanglojęzycznym. Z bardzo niewielką ekspozycją na język angielski w domu lub w szkole, w której angielski nie jest powszechnie używany. Autentyczne materiały, takie jak filmy, bajki czy rymowanki dziecięce, dają uczniom szansę na realną ekspozycję języka angielskiego, są zarazem motywujące i atrakcyjne wizualnie dla młodego odbiorcy.

Niniejsza innowacja pedagogiczna powstała właśnie w tym celu, aby z jednej strony otworzyć uczniów na autentyczny język oraz wyćwiczyć umiejętność słuchania w języku obcym jak również być „przyjemną w odbiorze”. Mam nadzieję, że zajęcia okażą się także dobrą zabawą a uczniowie będą swobodnie operować poznanymi zwrotami i strukturami w sytuacjach codziennych.

Innowacja skierowana jest do uczniów klas: IIA, IIB oraz IIC szkoły podstawowej. Będzie realizowana w II półroczu roku szkolnego 2020/2021. Przewidywane efekty (korzyści wdrożenia innowacji pedagogicznej):

  • podniesienie motywacji do nauki języka angielskiego;
  • wzbogacenie czynnego i biernego zasobu słownictwa;
  • rozwój umiejętności słuchania ze zrozumieniem;
  • podniesienie kompetencji gramatycznych;
  • swobodne posługiwanie się językiem angielskim w mowie;
  • rozwój umiejętności współpracy w grupie.

Marta Ajdamach

 

Innowacja pedagogiczna, pt.: „Healthy body in a healthy mind”

Od II półrocza roku szkolnego 2020/2021 w naszej szkole uczniowie klasy IV c oraz IV d  objęci są nauczaniem bilingwalnym na zajęciach wychowania fizycznego oraz plastyce. W ramach innowacji pt. „Healthy body in a healthy mind” realizowane będą treści programowe tych zajęć przekazywane uczniom częściowo w języku obcym. Oznacza to, że codziennie będą komunikować się w języku angielskim.  Nauka oparta głównie na komunikacji, pozwoli na przyspieszenie procesu przyswajania treści i doskonalenie płynności w posługiwaniu się tym językiem. Brak ocen z języka angielskiego na przedmiotach objętych innowacją da uczniom poczucie komfortu i pozwoli na płynne komunikowanie się bez stresu związanego z popełnieniem błędu. Jest to niezwykle ważne w pozbyciu się tak zwanej blokady językowej. Czwartoklasiści będą doskonalili słownictwo, zwroty, struktury gramatyczne oraz umiejętności komunikacyjne stosowane w codziennych sytuacjach w  sposób naturalny, co pozwoli im nie tylko szybko reagować, ale także myśleć w drugim języku. Zajęcia będą głównie oparte na metodach: bezpośredniej (nauczanie języka obcego kontekście zabawowo –sytuacyjnym) , komunikacyjnej ( powiązanie komunikacji z określoną sytuacją), motorycznej (połączenie gestów i ruchów z poleceniami w języku angielskim) oraz naturalnej (wykluczenie stresu związanego z błędem).

Dzięki innowacji „Healthy mind in a healthy body” nasi uczniowie szybko, efektywnie i swobodnie nauczą się komunikować w języku angielskim oraz zbudują pewność siebie poprzez wiedzę i zrozumienie.

Katarzyna Łebska
Magdalena Twardowska

 

 

Innowacje zakończone

 

Innowacja pedagogiczna „Deutsch ist mein neues Hobby” -nauczanie edukacji wczesnoszkolnej
połączone z bilingwalnym nauczaniem języka niemieckiego

 

pobierz

 

Innowacja pedagogiczna „W krainie kultury i sztuki, czyli czym skorupka za młodu nasiąknie…”
pobierz

Innowacja pedagogiczna  „Ortografia w plastyce”
pobierz

Innowacja pedagogiczna pt. „Znam ten obraz”.
pobierz

Innowacja metodyczna – zajęcia z edukacji regionalnej „Suwalszczyzna moja mała Ojczyzna”
pobierz

Innowacja pedagogiczna z wychowania fizycznego
pobierz

   
© ZSS Augustów